Lista kandydatów zakwalifikowanych

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych
I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.

A1-MATEMATYCZNY
Próg punktowy = 149,35

A2-MATEMATYCZNY
Próg punktowy = 108,35

B-HUMANISTYCZNY
Próg punktowy = 105,3

C-BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
Próg punktowy = 142,65

D-OGÓLNY
Próg punktowy = 106,8