Lista kandydatów niezakwalifikowanych

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych
I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.