Lista kandydatów przyjętych do klas I

Lista kandydatów przyjętych do oddziałów klas pierwszych
I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.