3P w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk


16 XII 2019 r. klasa 3P odwiedziła Laboratorium Spektrometrii Mas Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Wizytę rozpoczęła prezentacja prowadzona przez dra Dominika Domańskiego, który przedstawił uczniom zakres badań laboratorium, podstawy budowy i działania spektrometrów mas i potencjalnych ich aplikacji w różnych dziedzinach naukowych np. biologii, medycynie czy laboratoriach antydopingowych. Następnie uczniowie odwiedzili pomieszczenia, w których znajdują się spektrometry mas do badań diagnostycznych, do analiz próbek biologicznych oraz zobaczyli, jak wygląda konstrukcja wewnętrzna dwóch takich instrumentów. Na koniec zademonstrowany został eksperyment, podczas którego przeprowadzona została preparatyka próbek różnych napoi i oznaczenie w nich związku kofeiny na spektrometrze mas.

Po zajęciach w laboratorium odbyły się klasowe rozgrywki w kręgle 🙂