AIESEC 2019


                W dniach 11-20 XII 2019 r. – w ramach projektu PEACE (People’s Enthusiasm Acting for Cultural Education) – gościliśmy w szkole studentów-wolontariuszy: Chinkę Rebecę Shen i Gwatemalczyka Felipe Brana. Projekt PEACE jest organizowany przez komitet lokalny studenckiej organizacji AIESEC działającej przy SGH w Warszawie, z którym nasza szkoła współpracuje już od kilkunastu lat.            Najważniejszymi celami projektu są: promowanie idei współpracy międzynarodowej, szerzenie tolerancji, przełamywanie stereotypów, zachęcanie do poznawania świata i do nauki języków obcych, kreowanie dobrego wizerunku Polski w świecie oraz innych krajów w Polsce.

            Rebeca i Felipe przeprowadzili lekcje kulturoznawstwa, w trakcie których prezentowali swoje kraje, kultury, obyczajowość. Dzięki tym zajęciom uczniowie mieli niepowtarzalną okazję poznania obcych nam kultur oraz i doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim i hiszpańskim.