Sejmik uczniowski


            5 grudnia 2019 r. obradował w naszej szkole Sejmik Uczniowski. Odbywające się tradycyjnie na przełomie listopada i grudnia spotkanie uczniów z dyrektorem jest bardzo ważnym forum wymiany doświadczeń, zgłaszania uwag, pytań i pomysłów. Delegaci uczniów z wszystkich klas najpierw przez około godzinę dyskutowali o różnych aspektach ich szkolnego życia, a następnie zaprosili do sali panią dyrektor i przedstawili jej przygotowane przez siebie pytania i wnioski, zaś pani dyrektor udzieliła odpowiedzi.

            Jak co roku, również i tym razem lista uczniowskich pomysłów była bardzo długa – dotyczyły one m.in. rewitalizacji dziedzińca między szkołą a internatem, ustawienia większej liczby „poidełek” (jedno już mamy, ale potrzeby są większe…), powrotu do szkoły automatów z napojami, zamontowania w toaletach suszarek do rąk, a w pomieszczeniu z prysznicami – suszarek do włosów, zwiększenia liczby dni wycieczkowych. Pani dyrektor Karina Kmiecińska odpowiedziała na pytania uczniów, starając się wyjaśnić wszystkie wątpliwości dotyczące np. nowego statutu. Odniosła się bardzo życzliwie do uczniowskich projektów i zapewniła, że w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców postara się w miarę możliwości (przede wszystkim finansowych) zrealizować wnioski uczniów – okazało się, że niektóre są już w trakcie realizacji!