1P w Zakładzie Napędu Elektrycznego


W środę 4 grudnia 2019 r. uczniowie klasy 1P uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych przez doc. dr inż. Wojciecha Urbańskiego prodziekana ds. studenckich Wydziału Elektrycznego oraz mgr inż. Emila Kupiec. Zajęcia były zorganizowane w ramach porozumienia o wspólnym prowadzeniu klas autorskich.
Nasi uczniowie zwiedzili laboratorium Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz mieli możliwość przeprowadzić badania laboratoryjne w tym zakładzie. Wszyscy uczniowie przeprowadzili badanie momentu bezwładności silnika elektrycznego oraz badanie indukcyjności silników elektrycznych.