Stypendium Prezesa Rady Ministrów


                W czwartek, 5 grudnia 2019 r., w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów o przyznaniu w roku szkolnym 2019/2020 stypendiów Prezesa Rady Ministrów 42-osobowej grupie uczniów szkół średnich z terenu pięciu powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego. Organizatorem uroczystości była ciechanowska delegatura Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

                Wśród nagrodzonych była uczennica naszej szkoły – Natalia Sękowska z klasy 2a1. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!