I POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY


Harmonogram konkursu w roku szkolnym 2019/2020

1.Termin zgłaszania uczestnictwa szkoły: do 19.12.2020r

Szkoła do 19.12.2019r zgłasza się do Konkursu, przesyłając „Zgłoszenie uczestnictwa” do I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza 09-100 Płońsk, ul. Płocka 56 z dopiskiem Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych

2  I Etap (szkolny) odbędzie się w szkołach macierzystych 21.01.2020r o godzinie 1000

3 Komisje szkolne przesyłają protokoły z listą wszystkich uczestników i liczbą uzyskanych punktów oraz prace uczniów, którzy uzyskali co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania do dnia 30.01.2020r

4  Kwalifikowanie uczestników do II etapu konkursu  07.02.2020r  w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza,  umieszczenie listy uczestników II etapu na stronie internetowej szkoły https://loplonsk.pl/

5 II Etap (finał) odbędzie się 27.02.2020r  o godzinie  900 w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 56

6 Ogłoszenie wyników II etapu do 04.03.2020r na stronie internetowej szkoły https://loplonsk.pl/

7 Spotkanie z laureatami i wyróżnionymi w siedzibie szkoły 14.03.2020r godzina 1000

Dokumenty:

Regulamin I Powiatowego Konkursu Matematycznego

Oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych

Zadania przygotowawcze do konkursu