Wymiana młodzieży ze szkołą Dollard College.


                W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz 19. uczestniczyła w wymianie młodzieży ze szkołą Dollard College w Holandii. W terminie 10-16 listopada 2019 roku grupa 12 naszych uczniów wyjechała do Winschoten. Spośród kilku krajów uczestniczących jesteśmy partnerem, który jako jedyny nie miał przerwy w tej współpracy i ma najdłuższy staż. Nasza młodzież pracowała nad projektem “Społeczeństwo przyszłości” razem z rówieśnikami z Holandii, Japonii, Hiszpanii i Niemiec. Poza tym, mieszkając u rodzin swoich partnerów, nasi uczniowie mieli okazję poznać codzienne życie i kulturę Holandii.

                Uczniowie byli podzieleni na 8 zespołów międzynarodowych. Ich zadaniem było przygotowanie prezentacji składających się z kilku elementów:

– stoiska z plakatami,
– krótkich wystąpień prezentujących temat z punktu widzenia nauk przyrodniczych, humanistycznych, społecznych i ekonomicznych oraz
– scenki teatralnej.

                Aby rozbudzić w uczniach kreatywność, zorganizowano wykład o różnicach kulturowych na przykładzie krajów uczestniczących w wymianie, a także warsztaty teatralne, taneczne, muzyczne i inne. Podczas pobytu w Holandii młodzież zwiedziła Amsterdam, w tym bogate zbiory Muzeum Narodowego (Rijksmuseum), Muzeum Van Gogha (Van Gogh Museum) oraz Muzeum Sztuki Współczesnej (Stedelijk Museum).

                Opiekunem młodzieży i koordynatorem tegorocznej wymiany był nauczyciel języka angielskiego – pan Adam Kasprzykowski.

Program wymiany:

10.11.2019 – wyjazd do Winschoten, odbiór uczniów przez partnerów holenderskich i ich rodziny

11.11.2019 – konferencja młodzieży, prezentacje szkół uczestniczących w wymianie, informacje o przebiegu wymiany, warsztaty

12.11.2019 – praca w grupach tematycznych, praca w grupach nad prezentacją projektu – warsztaty kreatywne, prezentacje warsztatów

13.11.2019 – wycieczka do Amsterdamu

14.11.2019 – praca w grupach tematycznych, praca w grupach nad prezentacją projektu, festiwal kulinarny

15.11.2019 – końcowe prezentacje, formalne zakończenie wymiany, wyjazd do Polski

16.11.2019 – przyjazd do Płońska