Ostatni egzamin gimnazjalny…


W dniach 10-12 IV 2019 r. w całej Polsce przeprowadzane zostały egzaminy gimnazjalne – ostatnie w 20-letniej historii tego typu szkół. Zgodnie z wprowadzaną reformą edukacji, od roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęło się wygaszanie gimnazjów, a od 1 września 2019 r. przestaną one istnieć w systemie i – kończy się zatem pewna epoka…

         W naszej szkole do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 72. uczniów klas 3. PGP.

Tak jak w ubiegłych latach, każdego dnia uczniowie otrzymali do rozwiązania dwa bloki zadań – pierwszy o godzinie 900, drugi o godzinie 1100.

W środę, 10 IV,  na egzaminie z wiedzy humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali najpierw zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, a następnie z języka polskiego.

Następnego dnia (11 IV) odbył się egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej. Pierwszy blok zadań obejmował nauki przyrodnicze – biologię, chemię, fizykę i geografię, drugi zaś – matematykę.

W ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej (12 IV) uczniowie rozwiązywali zadania na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języków obcych – angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

          Wyniki egzaminu Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 14 czerwca.