EGZAMIN GIMNAZJALNY

Drodzy uczniowie i drodzy rodzice!

Egzamin Gimnazjalny odbędzie się zgodnie z harmonogramem w dniach 10-12 kwietnia 2019 roku. 

Z wyrazami szacunku

Karina Kmiecińska
Dyrektor Szkoły.