Akcja strajkowa

Szanowni Państwo

W związku z rozpoczęciem 8 kwietnia 2019 roku akcji strajkowej, uprzejmie informuję, że w szkole zawieszone będą do odwołania zajęcia dydaktyczne. Odbywać się będą jedynie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, w godz. 8.00-15.00, w auli szkolnej. W miarę możliwości prosimy o zapewnienie opieki młodzieży w domu.

O bieżącej sytuacji będziemy  Państwa informować poprzez dziennik elektroniczny.

Z wyrazami szacunku

Karina Kmiecińska
Dyrektor Szkoły.