Rewizyta uczniów z Dollard College w Winschoten


W dniach 9 – 15 marca 2019 r. gościliśmy w naszej szkole grupę 17 uczniów z Dollard College w Winschoten w ramach corocznej, w tym roku już 18-tej, edycji polsko-holenderskiej wymiany młodzieży. W listopadzie 2018 r. piętnaścioro uczniów naszej szkoły przebywało przez tydzień w Holandii, gdzie wspólnie z młodzieżą z Holandii, Niemiec, Finlandii, Włoch oraz Japonii uczestniczyli w międzynarodowym projekcie zatytułowanym „Społeczeństwo przyszłości”. Tradycyjnie w marcu – w ramach rewizyty – młodzież holenderska przyjechała do Płońska. Uczestnicy wymiany, poza wspólną pracą nad projektem pt. “Threats to the future of humanity/Zagrożenia dla człowieka w XXI wieku”, uczestniczyli w warsztatach naukowych w Centrum Nauki Kopernik, warsztatach artystycznych w Muzeum Mazowieckim w Płocku oraz warsztatach tanecznych w Miejskim Centrum Kultury. Zwiedzili także Warszawę i Płock oraz poznali cykl produkcji ciastek w Zakładzie MONDELEZ w Płońsku. Koordynatorem wymiany w roku 2018/2019 był nauczyciel języka angielskiego – pan Zbigniew Maraszek.