Uczniowie w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej


Uczniowie z klas politechnicznych naszego liceum w dniu 17 stycznia 2019 r. odwiedzili Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku. Podczas wycieczki uczniowie zapoznali się z podstawowymi procesami technologicznymi związanymi z produkcją energii elektrycznej, cieplnej oraz ogólnym funkcjonowaniem zakładu elektrociepłowni.

Dziękujemy panu inż. Januszowi Białoruckiemu za oprowadzenie po zakładzie.