Sejmik Uczniowski 2018


     We wtorek, 27 listopada 2018 r., odbył się Sejmik Uczniowski. Tradycyjnie jest organizowany w ostatnim tygodniu listopada i bierze w nim udział po dwóch delegatów z każdej klasy. Uczniowie najpierw przez około godzinę dyskutują o różnych aspektach ich szkolnego życia, a następnie zapraszają na salę panią dyrektor i przedstawiają jej przygotowane przez siebie pytania i wnioski, a pani dyrektor udziela odpowiedzi. Również w tym roku lista uczniowskich pomysłów była bardzo długa – dotyczyły one m.in. działalności radiowęzła, możliwości wychodzenia na przerwach do ogródka przyszkolnego, ustawienia nowych stojaków na rowery i ławek na korytarzach, zmian w funkcjonowaniu Szczęśliwego Numerka, ustawienia w szkole automatów z jedzeniem i piciem, powrotu do organizacji wieczorków zapoznawczych dla klas pierwszych. Dyskutowano również o nowej ordynacji wyborczej do Zarządu SU w związku z wygaśnięciem gimnazjum. Pani dyrektor Karina Kmiecińska odniosła się bardzo życzliwie do uczniowskich projektów i zapewniła, że w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców postara się w miarę możliwości zrealizować wnioski uczniów.