Stypendium Prezesa Rady Ministrów.


W piątek, 23 listopada, w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie w roku szkolnym 2018/2019 stypendiów Prezesa Rady Ministrów 41-osbowej grupie uczniów szkół średnich z terenu pięciu powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego. Organizatorem uroczystości była ciechanowska delegatura Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

W naszej szkole stypendium otrzymała uczennica klasy 2a1 – Antonina Kostrzewa.

Serdecznie gratulujemy!