Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2018


     W piątek, 12 października 2018 r., świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystej akademii w auli szkolnej wzięli udział: przewodnicząca Rady Rodziców – pani Agnieszka Goszczyńska, dyrekcja, grono pedagogiczne, emerytowani nauczyciele naszej szkoły, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie klas 1. i przedstawiciele klas 2. i 3.     W trakcie spotkania – poprowadzonego przez konferansjerów, Patrycję Olak (2a1) i Wojciecha Kowalskiego (3a1) – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Jakub Maliński (2p), w imieniu uczniów złożył wszystkim pracownikom szkoły serdeczne życzenia oraz podziękowania i wręczył pani dyrektor Karinie Kmiecińskiej symboliczną różę.

      Tuż po prezentacji ukazującej już ponad stuletnią (!) historię naszej szkoły konferansjerzy zaprosili publiczność do obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez uczniów pod kierunkiem polonistki – pani Marty Domańskiej oraz pana Rafała Szymańskiego, opiekuna chóru oraz zespołu Buczące Rysie. Program, będący kompilacją tekstów literackich oraz muzycznych, rozpoczął szlagier Kabaretu Starszych Panów „Wesołe jest życie staruszka”, który stanowił – co prawda troszkę prowokujący, ale przecież nic tak nie budzi emocji jak (zwłaszcza słowne) kontrowersje! – żart, skłaniający do refleksji, czy faktycznie warto… pośpieszać czas, co często przecież – po obu stronach ławki – robimy 😉 Następnie na scenie spotkali się Keating, Pectus, Manchester, Kabaret Moralnego Niepokoju, Bajm… Niemożliwe dzięki interpretacji naszych licealistów stało się możliwe. Dodatkowe urozmaicenie stanowiły piosenki – Czerwone Gitary, Andrzej Zaucha i Irena Santor to artyści, którzy zainspirowali chór i zespół. Spotkanie zakończyło odśpiewanie „Stul lat” wszystkim, którzy są – bohaterami Dnia Edukacji: nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom.

     Natomiast o godz. 1400 w auli szkolnej rozpoczęły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. W imieniu starosty – pana Andrzeja Stolpy i wicestarosty – pani Anny Dumińskiej-Kierskiej, wszystkich zgromadzonych na uroczystości pracowników oświaty: dyrektorów szkół, nauczycieli  oraz zaproszonych gości powitał pan naczelnik Paweł Dychto. Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji multimedialnej pod tytułem „Oświata powiatu płońskiego z perspektywy 100 lat”. Następnie głos zabrali: starosta Andrzej Stolpa, wicestarosta Anna Dumińska-Kierska, burmistrz Andrzej Pietrasik, radny sejmiku mazowieckiego – Paweł Obermeyer, przewodniczący Rady Powiatu – Jan Mączewski i Maria Trębska – prezes oddziału powiatowego ZNP.

     Tradycją powiatowych obchodów Dnia Nauczyciela jest wręczanie przez starostę nagród dyrektorom i nauczycielom osiągającym wysokie wyniki w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. Wśród nagrodzonych Nagrodą Starosty byli: emerytowany dyrektor naszej szkoły – pan Ryszard Buczyński oraz – pani dyrektor Karina Kmiecińska, pani Jolanta Rutkowska i pan Robert Adamski.

     Uroczystość powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej podsumował program artystyczny – odegrany co prawda raz jeszcze w tej samej formie, ale z równie intensywnymi emocjami i… niepokojem, czy wszystko się uda. Udało się 😉