Parada Niepodległości


          29 września 2018 roku reprezentacja uczniów klas 3W i 3Z oraz grupa nauczycieli z naszej szkoły wzięli udział w Paradzie Niepodległości organizowanej przez władze samorządowe –  starostę płońskiego Andrzeja Stolpę, burmistrza Płońska Andrzeja Pietrasika i wójta gminy Płońsk Aleksandra Jarosławskiego – dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wielu naszych wychowanków zaprezentowało niezwykłe stroje nawiązujące do mody czasów dwudziestolecia międzywojennego, dzięki czemu mieliśmy okazję poczuć klimat przedwojennych kawiarni i kabaretów.

          Opiekę nad młodzieżą sprawowali: pani dyrektor Karina Kmiecińska, pani dyrektor Ewa Koperska, pani Renata Dychto – kierownik internatu oraz nauczyciele: pani Marta Fabczak, pani Joanna Marciszewska i pan Sławomir Kowalski.