Zakończenie roku szkolnego 2017/2018


No cóż, kolejny rok szkolny za nami… Pora na jego podsumowanie – o godz. 900 rozpoczęła się część oficjalna uroczystości – poczet sztandarowy wprowadził sztandar, po czym chór odśpiewał hymn narodowy i hymn szkoły. Następnie głos zabrał pan dyrektor Ryszard Buczyński. Powitał on wszystkich przybyłych na uroczystość: pana starostę Andrzeja Stolpę, przewodniczącą Rady Rodziców – panią Agnieszkę Goszczyńską, nauczycieli, rodziców i młodzież, a następnie dokonał krótkiego podsumowania kończącego się roku.

W  roku szkolnym 2017/2018 do 18 klas liceum uczęszczało 558 uczniów.

28 kwietnia 2018 roku szkołę ukończyło 186 uczniów klas trzecich. 22 czerwca naukę w 12 klasach licealnych kończy 367 uczniów.

Najwyższe przeciętne ocen uzyskało 50 osób – uczniowie ci otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. W sumie 84 osoby osiągnęły wyniki bardzo dobre, natomiast 138 dobre – razem stanowią oni grupę 222 osób, tj. 40% ogółu uczniów.

Osiąganie dobrych wyników w nauce jest nierozerwalnie związane z frekwencją, która pozostawia wiele do życzenia i w bieżącym roku szkolnym wyniosła 85,22%. Na szczególną pochwałę zasługuje więc grupa 6 uczniów, którzy nie opuścili ani jednego dnia w ciągu roku szkolnego.

Wśród wystawionych przez wychowawców ocen z zachowania dominują oceny wzorowe i bardzo dobre. Uczniów z ocenami wzorowymi jest 223.

Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria szkolnego regulaminu współzawodnictwa międzyklasowego ustalono, że I miejsce zajęła klasa 1a1, uzyskując 1028 punktów, II zaś –  klasa 2c (559 punktów). Uwzględniając osiągnięte wyniki, Rada Rodziców postanowiła ufundować nagrody pieniężne w wysokości  – 1500 zł dla klasy 1a1 i  1000 zł dla klasy 2c.

Na szczególne podkreślenie zasługują osiągnięcia uczniów w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych:

  • Jan Bałdyga (3b) – finalista XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
  • Anna Dąbrowa (3b) –finalistka XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
  • Barbara Lewandowska (3b)finalistka XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
  • Ewelina Fryzowska (3a1) – zakwalifikowała się do finału Internetowego Konkursu Matematycznego organizowanego przez Politechnikę Warszawską oraz zajęła II miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  • Zuzanna Bronowska (1a1) – zajęła I miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski juniorów w biegu na dystansie 600m, ustanawiając nowy rekord Polski
  • Sebastian Charzyński (2a3) zajął II miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów w biegu sztafetowym 4×100 m
  • Kacper Figura (1a3)zajął I miejsce w Mistrzostwach Polski Taekwon-do
  • IX miejsce w Mistrzostwach Polski i I miejsce w XX Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych zajęła sztafeta dziewcząt (10x800m)
  • III miejsce w XX Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych zajęła sztafeta chłopców (10x1000m)

Ponadto nasze drużyny sportowe, w różnych dyscyplinach, zajęły 14 czołowych miejsc w mistrzostwach rejonu i powiatu, co dało nam I miejsce w klasyfikacji sportowej w powiecie.

Najwyższe przeciętne ocen i świadectwa z wyróżnieniem otrzymują:
Antonina Kostrzewa (1a1)średnia 5,25 – kandydatka do stypendium Prezesa Rady Ministrów, Aleksandra Bartkowska (2c), Adam Bielski (1p), Oliwia Bieńkowska (1a1), Wiktoria Borek (1a1), Małgorzata Bugalska (2b), Agata Calińska (1b), Klaudia  Dąbrowska (2c), Łukasz Dumański (2a1),  Przemysław Chmielewski (2b),  Małgorzata Grzelak (1a1), Piotr Hondra (2a1), Dominik Kaftanowicz (1p), Julia Kmiecińska (1a1), Wojciech Kowalski (2a1), Katarzyna Krysztofiak (1a1), Łukasz Lewandowski (1p), Sylwia Majewska (2b), Aleksandra  Mazurkiewicz (1a2),  Michał Nalborski (1p), Alicja Nowakowska (2b), Szymon Paruszewski (2c), Jakub Piotrowski (1p), Paulina Rajkowska (1a1),  Karolina Ryzińska ( 1a1), Zuzanna Seweryniak (1a1), Maria Smolińska (1a1), Adam Stachowicz (2a2), Magdalena Szatkowska (1a1), Krzysztof Szadkowski (1p), Emilia Ślubowska (2a3), Weronika Tomaszewska (1a1), Agata Wątkowska (2b), Karolina Ziębińska (1a1) i Aleksandra Ziółkowska (1a1).

Uczniowie ze 100% frekwencją to:

Klaudia Syska (1b), Tadeusz Partyka (1b), Michał Wyłupek (1c), Jakub Piotrowski (1p) i Krzysztof Szatkowski (1p).

Kończąc swoje wystąpienie, pan dyrektor Buczyński pogratulował wszystkim  uzyskanych wyników oraz życzył  całej społeczności szkolnej wielu słonecznych dni w czasie wakacyjnego odpoczynku. Zwrócił równocześnie uwagę na konieczność zachowania ostrożności i kierowania się rozsądkiem podczas wypoczynku.

Następnie pan dyrektor wręczył nagrody książkowe i pamiątkowe kubki 30 yróżnionym uczniom.

Oficjalną część uroczystości zakończyło wyprowadzenie sztandaru.

I dopiero wtedy zaczęło się prawdziwe pożegnanie… Pan Ryszard Buczyński, po 26 latach na stanowisku dyrektora szkoły, zdecydował się odejść na emeryturę, co dla wszystkich jest wydarzeniem niezwykle znaczącym. Uroczystość podsumowującą te lata rozpoczęło wystąpienie starosty, pana Andrzeja Stolpy, który – jako przedstawiciel władz – wyraził uznanie dla wieloletniej współpracy, owocującej nieustannym rozwojem szkoły. Podkreślił znaczenie pana dyrektora dla kształtu naszego liceum, jego wpływ na kolejne pokolenia absolwentów.

Atmosferę sentymentu podtrzymała prezentacja multimedialna „TA historia ma lat – 26”, ukazująca Dyrektora na przestrzeni tego czasu. Dyrektora i… zwyczajnie – serdecznego człowieka. Osiągnięcia pana Buczyńskiego zostały spuentowane cytatami z… pana Buczyńskiego 🙂 zebranymi od zaprzyjaźnionych klas. I choć Dyrektor do części się nie przyznaje – my wiemy swoje!

Niewątpliwie najbardziej wzruszającym momentem były życzenia od społeczności szkolnej, złożone w jej imieniu przez panią Justynę Sarzalską. Ich treść, i nie jest to bynajmniej przekłamanie, część z nas doprowadziła do łez, ponieważ lata dyrektorowania pana Buczyńskiego to też lata naszej – jako pracowników – najpiękniejszej młodości.

Treść przemówienia:

„Panie Dyrektorze,
Trudno oprzeć się przekonaniu, że uczestniczymy w historycznym wydarzeniu. Przez 26 lat był Pan Dyrektorem naszej szkoły, Dyrektorem przez wielkie „D”. Mnie osobiście, ale też wielu z nas, I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku kojarzy się właśnie z Panem.
Pamiętamy Pana jednocześnie w roli dyrektora, nauczyciela i przede wszystkim człowieka. I chociaż rozumiemy i szanujemy fakt, że dziś Pana żegnamy, to cały czas trudno nam w to uwierzyć. Wiemy, ile dobrego zrobił Pan dla szkoły i tworzących ją ludzi. Jako społeczność szkolna wiele tracimy.
Zapisał Pan (nawet trudno mi tu używać czasu przeszłego) w historii naszej szkoły najbardziej wartościowe karty i czujemy się zaszczyceni, że możemy wraz z Panem ją tworzyć. To dla nas ogromne szczęście, że mamy obok siebie człowieka, który potrafi połączyć wykonywanie swoich obowiązków z pasją. Pana serdeczność, otwartość, aktywność, bezinteresowność i życzliwość na zawsze wryły się w nasze serca i ukształtowały kilka pokoleń młodych ludzi – to bezcenne.

Wyjątkowo adekwatne są tu słowa Jana Pawła II:

„Każdy […] znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte. […] Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. […] Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych.”
Słowa te definiują Pana postawę jako dyrektora naszej szkoły. To nie tylko wiedza, którą od Pana czerpaliśmy, ale przede wszystkim Pana postawa jest dla nas owocną lekcją.
Chociaż sprawdza się tu powiedzenie, że słowa nie oddają tego, co najważniejsze, to…

Panie Dyrektorze: Bardzo serdecznie dziękujemy!

Mamy nadzieję, że nie rozstajemy się na zawsze. Chcemy, żeby Pan pamiętał, że czekamy tu na Pana z otwartym sercem.
Życzymy Panu wszystkiego, co najcenniejsze – zdrowia i tego, żeby całe dobro, którego z Pana strony doświadczaliśmy, do Pana wróciło…

Dziękujemy w imieniu całej społeczności szkolnej”

Aby przełamać nastrój smutku, na scenę wkroczyli tegoroczni absolwenci, Łukasz Kamiński i Filip Rudnicki, z tematycznie dobranym skeczem Kabaretu Moralnego Niepokoju, umiejętnie wzbogaconym o cytaty z pana Dyrektora. Zabawne dla większości, ale szczególnie czytelne dla samego Dyrektora i jego uczniów.

Tuż potem nastąpiła część muzyczna – występ chóru oraz nowego i „starego” składu Buczących Rysi w całości był dedykowany Bohaterowi tego wydarzenia. Michał Senderski zaśpiewał „My way” – piosenkę co prawda Sinatry, ale równie dobrze puentującą działania pana Dyrektora. Chór zaprezentował „Yellow submarine” oraz „Zawsze z tobą chciałbym być”, natomiast piosenki absolwenckiego składu Buczących Rysi to wykonana przez Gabrysię Majtczak „Nie liczę godzin i lat”, tak pasująca do sytuacji, i… – tutaj nastąpiła niespodzianka, ponieważ utwór „Za tobą pójdę jak na bal” zaśpiewali co prawda także absolwenci naszej szkoły, ale jacy! Pani Anna Janiszewska i pan Rafał Szymański. Brawurowe wykonanie zainspirowało panią wicedyrektor Ewę Koperską do spontanicznego porwania do tańca… pana Dyrektora. No cóż, nie mógł się oprzeć – skoro i słowa o nim, i melodia sprzyjająca wstaniu z miejsca…:) Do tej wyjątkowej pary dołączyli pozostali nauczyciele, spośród których panie wykorzystały rzadką możliwość zatańczenia z panem Dyrektorem. Aplauz wzbudziło też confetti, podkreślające wyjątkowość chwili 🙂

Na uznanie zasługuje także publika – uczniowie docenili pana Dyrektora, rolę, jaką odegrał dla naszej społeczności, i ciszą/skupieniem, ale też odśpiewaniem na stojąco refrenu „Za tobą pójdę…” (bo przecież – naprawdę byśmy poszli). Uczniowie po zakończeniu uroczystości w imieniu klas, ale też indywidualnie dziękowali panu Dyrektorowi za lata współpracy.

I choć wszystko ma kiedyś swoje zakończenie, to mimo żalu z jego powodu pojawia się też refleksja – tak pełne emocji/szczerych wzruszeń podsumowanie pracy przeżyć może tylko ten, kto na nie zasługuje. A aby tak się stało – w imię szacunku i rzetelnego działania współpracować muszą pracownicy szkoły i uczniowie.

To się właśnie 22 czerwca wydarzyło.

Osoby odpowiedzialne za część artystyczną: Marta Domańska, Anna Janiszewska, Katarzyna Myszyńska, Karina Kmiecińska, Justyna Sarzalska, Robert Goszczyński, Rafał Szymański, Radosław Wasilewski.