Zakończenia roku szkolnego 2017/2018 dla klas gimnazjalnych.


Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów 2. i 3. klas gimnazjalnych rozpoczęła się o godz. 1100. Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem wprowadzony został sztandar oraz odśpiewane hymny: narodowy i szkoły. Następnie głos zabrała pani wicedyrektor Karina Kmiecińska – powitała wszystkich uczestników uroczystości: pana starostę Andrzeja Stolpę, przewodniczącą Rady Rodziców – panią Agnieszkę Goszczyńską, pana dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów PGP, szczególnie zaś uczniów klas trzecich, tegorocznych absolwentów, a następnie dokonała podsumowania osiągnięć edukacyjnych gimnazjalistów.

W roku szkolnym 2017/2018 do Powiatowego Gimnazjum Publicznego uczęszczało  145 uczniów klas 2. i 3. (ze względu na reformę likwidującą gimnazja nie było naboru do klas 1.). Wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani i promowani, w tym 72  uczniów klas trzecich otrzymało świadectwa ukończenia gimnazjum.

Przeciętna ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych wyniosła 4,63 i jest znacznie  wyższa od wyników z lat poprzednich. Średnie poszczególnych klas wahają się od 4,57 do 4,72. Najwyższą przeciętną ocen uzyskała klasa 3z.

Grupa uczniów bardzo dobrych, czyli takich, którzy uzyskali średnią powyżej 4,5, liczy 96 osób, tj. 66 % całej społeczności. Uczniowie dobrzy (ze średnią powyżej 4,0) to grupa 39 osób. Uczniowie dobrzy i bardzo dobrzy stanowią zatem 93% całej społeczności.

Najwyższe średnie ocen uzyskało pięcioro uczniów: Nicole Akpang (3w) – 5,64;  Natalia Sękowska (3w) i Anna Bańka (3z) – 5,57; Oliwia Jakubowska (2w) – 5,56 i Wiktoria Pietrzak (2z) – 5,44. Średnie ocen w przedziale 5,00 – 5,64 uzyskało 36 osób (25%).

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 35 uczniów klas trzecich i  26 uczniów klas drugich.

Frekwencja klas gimnazjalnych wyniosła 88,65%. Jest to wynik zbliżony do wyniku ubiegłorocznego. Najwyższą frekwencję odnotowano w klasie 3z (91,4%). Troje uczniów miało 100% frekwencję: Aleksandra Łabęda (2z), Julia Tokarska (3z) i Filip Braniewski (3z), który ma 100% frekwencję przez 3 lata nauki w gimnazjum.

W bieżącym roku szkolnym wychowawcy, oceniając zachowanie, wystawili 105 ocen wzorowych, 21 bardzo dobrych, 17 dobrych i 2 oceny poprawne.

W szkolnej  rywalizacji I miejsce zajęła klasa 3z.

Nasi gimnazjaliści odnosili sukcesy w konkursach przedmiotowych i tematycznych. Najwyższe osiągnięcia w konkursach wiedzy osiągnęli uczniowie:

 • Marta Łazarska (3z) – laureatka Konkursu Języka Rosyjskiego, finalistka Konkursu Języka Polskiego
 • Piotr Majewski (3w) – laureat Konkursu Historycznego
 • Nina Piotrowska (2w) – laureatka Konkursu Filozoficznego
 • Nicole Akpang (3w) – finalistka Konkursu Biologicznego i Konkursu Polonistycznego
 • Zuzanna Zadroga (2z ) – finalistka Konkursu Historycznego
 • Wiktoria Pietrzak (2z) – finalistka Konkursu Języka Polskiego
 • Aleksandra Sobiesiak (3w) – finalistka Konkursu Języka Polskiego
 • Anna Frej (3w) – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla Gimnazjalistów „HIERONYMUS”
 • Sasin Katarzyna (3z) – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla Gimnazjalistów „HIERONYMUS”
 • Maciej Ujazdowski (2z) – laureat XIX Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej „Benedictus”

Znakomicie, jak co roku, nasi uczniowie radzili sobie w zawodach sportowych. Największe osiągnięcia sportowe gimnazjalistów:

 • Paweł Magnuszewski (2z) – I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w biegu na dystansie 100 m
 • Jakub Przybyszewski (3z) – II miejsce Mistrzostwach Powiatu w biegu na dystansie 800m.
 • Julita Karwowska (2w) – III miejsce Mistrzostwach Powiatu w tenisie stołowym
 • Emilia Opałka (2z) – VII miejsce Mistrzostwach Rejonu i II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w biegach przełajowych
 • II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w koszykówce chłopców szkół gimnazjalnych – Mikołaj Kawecki (3w), Rafał Iwanow (3w), Jakub Tobolski (3w), Jakub Przybyszewski (3z), Jakub Kapitan (3z), Jakub Gorlewski (3w), Stanisław Oliszewski (2z), Adam Koźniewski (3z), Piotr Korzeniewski (3z), Jakub Grzegrzółka (3z), Bartosz Honczar (3z).

W kwietniu uczniowie klas trzecich przystąpili do egzaminu gimnazjalnego. Jego wyniki, w ujęciu  procentowym, przedstawiają się następująco:

Przedmiot Średni wynik w naszej szkole Średni wynik w województwie mazowieckim
Historia i wos 82 % 61 %
Język polski 85 % 70 %
Przyroda 80 % 59 %
Matematyka 82 % 55 %
Język angielski – poziom podstawowy/rozszerzony 98 % / 87 % 72 % / 57 %
Język francuski
– poziom podstawowy
93 % 70,3 %
Język niemiecki – poziom podstawowy/rozszerzony 91 % / 98 % 52 % / 57 %
Język rosyjski – poziom podstawowy/rozszerzony 94 % / 79 % 57,7 % / 42 %

Wyniki każdego egzaminu w naszej szkole (w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej oraz z j. angielskiego i niemieckiego na poziomie podstawowym) mieszczą się w 9. staninie, czyli najwyższym. 52% wyników indywidualnych naszych gimnazjalistów w skali centylowej mieści się w przedziale od 90 do 100, co oznacza, że uczniowie, którzy je zdobyli, są wśród  10% najlepszych gimnazjalistów w Polsce (w tym 17% procent to wyniki 100 centylowe).

Kończąc swoje wystąpienie, pani wicedyrektor Kmiecińska pogratulowała wszystkim uzyskanych wyników, a o wręczenie świadectw oraz nagród 28 wyróżnionym uczniom poprosiła pana dyrektora Ryszarda Buczyńskiego.

Po wręczeniu nagród przedstawiciele klas gimnazjalnych wręczyli Dyrektorowi kwiaty w symbolicznym podziękowaniu za jego troskę i serdeczność podczas lat współpracy.

Oficjalną część uroczystości zakończyła ceremonia przekazania sztandaru. Poczet sztandarowy złożony z tegorocznych absolwentów (Marta Dublas, Natalia Sękowska i Jakub Kapitan) przekazał sztandar PGP swoim młodszym kolegom. Służbę w poczcie pełnić będą – Emilia Felczak (2w), Wiktoria Pietrzak (2z) i Marceli Teliczan (2z).

Po podsumowaniu osiągnięć gimnazjum nastąpiła część artystyczna. Rozpoczęło ją Koło Kultury Żywego Słowa – zaprezentowało, w humorystyczny sposób parafrazując treść wybranych szlagierów, różne typy uczniowskich osobowości. Wiadomo, że gimnazjalista gimnazjaliście nierówny! 😉

Następnie wystąpił chór w piosenkach „Yellow submarine” oraz „Zawsze z tobą chciałbym być” oraz nowy skład Buczących Rysi – z piosenką „My way”. Oczywiste, że na spontaniczność gimnazjalistów zawsze można liczyć, więc – nie obyło się bez tańców. Co prawda nie na scenie, ale jednak!

Po występie uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami, podczas których wręczone im zostały świadectwa i nagrody.