Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019


                Wszystko, co dobre, zawsze szybko się kończy… – tak jest również niestety w przypadku wakacji, co nie oznacza jednak, że już nic przyjemnego przed nami! Może właśnie ten nowy rok szkolny okaże się najlepszym w naszym życiu? Świetne wyniki w nauce i na maturze, nowe przyjaźnie, szkolne miłości… To naprawdę może się zdarzyć!

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019 rozpoczęła się 3 września 2018 r. w sali gimnastycznej. Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem wprowadzone zostały sztandary gimnazjum i liceum, a chór odśpiewał hymn narodowy i hymn szkoły. Pani wicedyrektor Ewa Koperska powitała przybyłych na uroczystość gości: pana Starostę – Andrzeja Stolpę oraz przedstawicieli Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej – pana doc. dr. inż. Wojciecha Urbańskiego (Prodziekana ds. Studenckich) i pana dr. hab. inż.  Piotra Biczela.

            Następnie głos zabrał pan starosta Andrzej Stolpa, który poinformował całą społeczność szkolną, że od dnia 1 września 2018 roku nowym dyrektorem szkoły jest pani Karina Kmiecińska, która w lipcu br. wygrała konkurs na to stanowisko, po czym wręczył pani dyrektor akt powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących na 5 lat. W imieniu nauczycieli i uczniów, gratulacje i życzenia pani dyrektor złożyli: pani Barbara Sawczuk-Gołaszewska i przewodniczący SU Jakub Maliński.

Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie pani dyrektor Kariny Kmiecińskiej, która powiedziała m. in.:

„Szanowni Państwo,

3 września 2018 roku jest jednym z tych ważnych dni, które zapiszą  się  w mojej biografii zawodowej i osobistej. Obejmując funkcję dyrektora ZSO, mam poczucie ogromnego wyróżnienia i satysfakcji, a jednocześnie odpowiedzialności. Mam zaszczyt kierować placówką o wieloletniej tradycji i doniosłym dorobku edukacyjnym, zarządzaną przez 26 ostatnich lat przez pana Ryszarda Buczyńskiego, człowieka, którego darzę ogromnym szacunkiem.

Teraz nadszedł czas, abym wytyczyła własną drogę kierowania placówką, z którą jestem od wielu lat związana i z którą się utożsamiam. Jestem bowiem absolwentką, nauczycielem, a także mamą uczennic tej szkoły. Znam jej specyfikę, problemy i potrzeby, jestem świadoma wyzwań, które czekają całą społeczność szkolną. Wiem, że szkoła musi zachować swój charakter. W pełni utożsamiam się z jej ponad 100-letnią tradycją, której kontynuowanie jest dla mnie jednym z priorytetów. Oczywiście nasza szkoła łączy tradycję z nowoczesnością, co jest jednym z elementów składających się na jej wysoką pozycję. Ważne jest dla mnie, tak jak i dla mojego poprzednika, pielęgnowanie i rozwijanie osiągnięć Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku […]”.

Pani dyrektor odbiorcami swej wypowiedzi uczyniła uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców oraz władze powiatu, podkreślając rolę ich współpracy, otwartości oraz zrozumienia dla przyszłości tak bliskiego przecież nam wszystkim środowiska.

Przedstawiła również priorytety pracy dydaktyczno-wychowawczej naszej szkoły w najbliższych latach:

  • przygotowanie i wdrożenie reformy systemu oświaty. Za rok szkoła zmieni przecież nie tylko nazwę – w jej murach znajdą się uczniowie 4-letniego i 3-letniego liceum, co będzie stanowić wyzwanie nie tylko organizacyjne, ale dydaktyczne i wychowawcze;
  • kontynuowanie współpracy z naszymi partnerami, tj. uczelniami wyższymi, instytucjami: Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Senatem RP;
  • uzyskanie wysokich wyników z egzaminu gimnazjalnego i maturalnego;
  • kontynuowanie wymian młodzieży z krajami, których języków uczymy, poszukiwanie nowych partnerów wymian międzynarodowych;
  • przygotowanie z sukcesem uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
  • tworzenie warunków do wprowadzania innowacji pedagogicznych, programów autorskich;
  • rozwijanie samorządności i dalsza demokratyzacja życia szkolnego;
  • realizowanie zadań programowych związanych z przynależnością do TST oraz Szkół Stowarzyszonych

Następnie pani dyrektor Kmiecińska przedstawiła swoich współpracowników, którzy będą ją wspierać w zarządzaniu placówką: na dotychczasowym stanowisku pozostała pani Ewa Koperska, zaś od tego roku obowiązki wicedyrektora pełnić będzie także pani Justyna Sarzalska, wieloletnia nauczycielka naszej szkoły.

W bieżącym roku szkolnym nastąpią także inne zmiany kadrowe. W związku z odejściem ks. Łukasza Chruściela nowym katechetą będzie ks. Michał Fordubiński. Do grona nauczycieli dołączy także w charakterze nauczyciela zajęć artystycznych pan Rafał Szymański. W szkole pozostanie pan Ryszard Buczyński, który będzie uczył w liceum historii i wiedzy o społeczeństwie.

W roku szkolnym 2018/2019 w 18 klasach licealnych będzie się uczyć 566 uczniów, w tym 199 pierwszoklasistów. Jest to też ostatni rok funkcjonowania Powiatowego Gimnazjum Publicznego – będzie do niego uczęszczać 73 uczniów klas 3.

Kończąc swoje przemówienie, pani dyrektor życzyła wszystkim, aby ten rok spełnił pokładane w nim nadzieje i oczekiwania, by wszyscy bezpiecznie i spokojnie pracowali do dnia, w którym zabrzmi ostatni dzwonek J.

Następnie głos zabrał doc. dr inż. Wojciech Urbański, który zachęcał młodzież do osiągania jak najlepszych wyników w nauce i do podjęcia dalszej edukacji na Politechnice Warszawskiej. W pełnej niewymuszonego uroku wypowiedzi podkreślił, że szkoła stanowi fundament dla wiedzy, którą uczniowie pogłębiać będą już na studiach – tym samym zaakcentował także wagę samodzielności i… świadomości wyboru.

Oficjalną część uroczystości zakończyło wyprowadzenie sztandarów, po czym uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.

Pierwszy dzień szkoły przebiegł w uroczystej, ale przede wszystkim – serdecznej atmosferze. Żal oczywiście minionej wolności, ale – zwłaszcza w gronie dobrych koleżanek i kolegów – najważniejsze, że jest już za czym tęsknić 😉 W końcu za rok… wakacje!