IX Zjazd Wychowanków i Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Płońsku


IX Zjazd to wydarzenie szczególne, był on bowiem ukoronowaniem obchodów 100. rocznicy powstania szkoły. Nad przygotowaniami do Zjazdu, które trwały rok, czuwał Komitet Organizacyjny w składzie:

 • Prezydium Komitetu:
  Konstantinow Andrzej – przewodniczący
  Cieślak Ryszard – zastępca przewodniczącego
  Zabłocka Zenona – skarbnik
  Rachocka Elżbieta – sekretarz
 • Komisja Organizacyjna:
  Cieślak Ryszard – przewodniczący
  Stańczak Anna – zastępca przewodniczącego
  Rachocka Elżbieta
  Jarosz Danuta
  Stańczak Paulina
  Bielska Anna
 • Komisja Gospodarcza:
  Matuszewski Dariusz – przewodniczący
  Modlińska Maria – zastępca przewodniczącego
  Pomianowska Anna
  Trzaskowska Katarzyna
 • Komisja Promocji:
  Koperska Ewa – przewodnicząca
  Hass-Dalgiewicz Anna – zastępca przewodniczącego
  Kowalski Andrzej
  Bielski Jan
  Stolpa Andrzej
  Borowska Jolanta
 • Komisja Dekoracyjna:
  First Elżbieta – przewodnicząca
  Stańczak Paulina – zastępca przewodniczącego
  Salak Anna
  Hass-Dalgiewicz Anna
 • Komisja Finansowa:
  Zabłocka Zenona – przewodnicząca
  Ślubowska-Stolpa Bogumiła – zastępca przewodniczącego
  Sutyła Ryszard
 • Komisja Historyczna:
  Kmiecińska Karina – przewodnicząca
  Dychto Renata – zastępca przewodniczącego
  Buczyński Ryszard

PROGRAM IX ZJAZDU ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM I LICEUM W PŁOŃSKU
Piątek 15 IX 2017 r.:
10.00 – rejestracja uczestników Zjazdu
12.00 – akademia jubileuszowa z okazji 100-lecia Liceum
18.00 – spotkanie towarzyskie i część artystyczna

Sobota 16 IX 2017 r.:
8.45 – zbiórka uczestników Zjazdu przed gmachem Szkoły
9.00 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Absolwentów, przemarsz uczestników Zjazdu do kościoła
9.30 – Msza Święta w kościele Św. Michała w Płońsku
10.45 – przemarsz ulicami miasta: Płocka, Plac 15 Sierpnia, Grunwaldzka, Młodzieżowa, Kopernika (złożenie kwiatów na cmentarzu), przemarsz do sali kina
11.15 – uroczyste otwarcie Zjazdu w sali MCK
• uczczenie minutą ciszy zmarłych wychowawców i wychowanków szkoły
• wystąpienia okolicznościowe
• podjęcie uchwały Zjazdu
• program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły
• otwarcie wystawy prac absolwentów artystów (sala wystawiennicza MCK)
14.15 – zbiorowe zdjęcie uczestników Zjazdu na dziedzińcu szkoły
14.45 – uroczysty obiad
20.00 – Bal Absolwentów

Niedziela 17 IX 2017 r.:
10.00 – spotkanie koleżeńskie w salach Liceum

Rejestracja uczestników Zjazdu rozpoczęła się w piątek, 15 września 2017 r., o godz. 1000. Udział w tym wyjątkowym spotkaniu zadeklarowało 371 osób. Pierwsi absolwenci, którzy przybyli za zjazd w godzinach przedpołudniowych, wzięli udział w akademii jubileuszowej z okazji 100-lecia szkoły. Natomiast tego samego dnia o godz.1800 w auli szkolnej odbyło się spotkanie towarzyskie, w trakcie którego wystąpił szkolny zespół muzyczny Buczące Rysie z opiekunem – panem Rafałem Szymańskim.
Sobotnie uroczystości (16 IX) rozpoczęły się o godz. 900 od odsłonięcia tablicy ufundowanej przez Absolwentów, upamiętniającej wiekowy jubileusz szkoły oraz IX Zjazd. Następnie absolwenci i cała społeczność szkolna przemaszerowali ulicą Płocką do kościoła św. Michała Archanioła na mszę św. W trakcie mszy kazanie wygłosił absolwent liceum (matura 2001) – ks. Bartosz Leszkiewicz, pracownik naukowy na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Po mszy św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta: Płocką, przez Plac 15 Sierpnia, Grunwaldzką, Młodzieżową i Kopernika do Miejskiego Centrum Kultury. Na cmentarzu parafialnym zostały złożone kwiaty na grobach pochowanych tam osób związanych ze szkołą.
O godz. 11.15 w sali kina nastąpiło oficjalne otwarcie Zjazdu – jego uczestników powitali prowadzący uroczystość: pani Anna Goliasz (absolwentka 1991) i Krzysztof Jarosiewicz (absolwent 1995). Na scenę wprowadzone zostały poczty sztandarowe gimnazjum i liceum (również przedwojenny), a chór szkolny odśpiewał hymn narodowy i hymn szkoły. Następnie głos zabrał przewodniczący Komitetu Zjazdowego p. Andrzej Konstantinow. Minutą ciszy uczczeni zostali zmarli nauczyciele i członkowie komitetów organizacyjnych zjazdów. Najstarsi uczestnicy tegorocznego zjazdu: nauczycielka – pani Lucyna Olewińska i absolwenci – pan Czesław Cichocki (absolwent 1952) i pani Izabella Łoniewska (absolwentka 1953) otrzymali bukiety kwiatów.
W imieniu młodzieży szkolnej uczestników Zjazdu przywitał i złożył im życzenia przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, uczeń klasy 3a3 – Wojciech Iwańczyk.
Następnie konferansjerzy zaprosili na scenę pana dyrektora Ryszarda Buczyńskiego, który w tym roku obchodzi 25-lecie pracy na tym stanowisku. Z tej okazji – od Komitetu Organizacyjnego – pan dyrektor otrzymał kwiaty i pamiątkowy obraz. W swoim wystąpieniu dyrektor Buczyński przybliżył – niekiedy burzliwą – historię szkoły, w oczywistym skrócie prezentując najważniejsze dla jej obecnego kształtu wydarzenia. Niewątpliwie słowa Dyrektora były tym istotniejsze, że przecież on sam – zamykając 25-lecie pełnienia tej ważnej funkcji – stanowi potwierdzenie ciągłości Liceum.

Kolejnym punktem programu Zjazdu było wręczenie medali „Pro Masovia” oraz Dyplomów Uznania. W uznaniu zasług położonych dla rozwoju Ziemi Płońskiej i Województwa Mazowieckiego Medale „Pro Masovia” otrzymali:
• Andrzej Stolpa – Starosta Płoński,
• Ryszard Buczyński – dyrektor ZSO w Płońsku,
• Ryszard Cieślak – wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego IX Zjazdu Absolwentów Gimnazjum I Liceum w Płońsku,
• Andrzej Kowalski – członek Komitetu Organizacyjnego IX Zjazdu Absolwentów Gimnazjum I Liceum w Płońsku,
• Danuta Andryszczyk – emerytowana nauczycielka języka polskiego w I Liceum w Płońsku,
• Marta Domańska – nauczycielka języka polskiego w I Liceum w Płońsku
• Karina Kmiecińska – wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku
• Justyna Sarzalska – nauczycielka języka polskiego w I Liceum w Płońsku.

Medale wręczał Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – pan Paweł Obermeyer (absolwent naszego liceum1985).
Natomiast za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w rozwój intelektualny młodzieży płońskiej oraz podejmowanie innych przedsięwzięć o charakterze kulturalno – oświatowym Dyplomy Uznania otrzymali: Mieczysław Antosiewicz, Halina Bagieńska, Ewa Cała, Ireneusz Cała, Małgorzata Cieślińska, Elżbieta First, Zofia Grabowska, Krzysztof Jarosiewicz, Danuta Jarosz, Ewa Koperska, Stanisław Kasiak, Teresa Kozera, Halina Koziak, Barbara Krupińska, Włodzimierz Krupiński, Irmina Kucińska, Izabella Łoniewska, Dariusz Matuszewski, Barbara Minakowska, Maria Modlińska, Katarzyna Myszyńska, Lucyna Olewińska, Halina Osiecka, Anna Pomianowska, Elżbieta Rachocka, Zofia Różycka, Barbara Sawczuk-Gołaszewska, Aleksandra Szymborska, Damian Truszkowski i Zenona Zabłocka.
Nagrody zostały wręczone również uczniom. Za najlepszy projekt medalu Zjazdu i 100-lecia szkoły dyplom i nagrodę pieniężną otrzymała Anna Łukaszewska (3w). Za najlepszy projekt plakatu o tej samej tematyce nagrodę otrzymał Jakub Gorlewski (3z). Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Alicja Arciszewska (3c1).
Wreszcie przyszedł czas na wystąpienia gości i absolwentów. Głos zabrali: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – pan Paweł Obeymeyer, pan Starosta Andrzej Stolpa, pani Wiceburmistrz Teresa Kozera, absolwenci – pan Jerzy Raczek, pani Agnieszka Olejnik i pan Czesław Cichocki. Wszyscy gratulowali szkole sukcesów, mądrej polityki zarządzania oraz niezwykłej atmosfery, jaka w niej panuje. Wyrazili wdzięczność dyrektorowi Buczyńskiemu za zaangażowanie, dzięki któremu symboliczne korzenie są trwałe i czynią z tworzących szkołę zgrany zespół ludzi, których łączy nie tylko praca, ale też wzajemna sympatia. Podkreślali, że absolwentów i nauczycieli łączy nie tylko miejsce, ale przede wszystkim – pamięć i, tak zwyczajnie, sympatia. Odczytane zostały również listy i pozdrowienia nadesłane z okazji Zjazdu przez absolwentów, którzy nie mogli uczestniczyć w nim osobiście.
Następnie, podobnie jak w trakcie poprzednich spotkań absolwentów, podjęto uchwałę zjazdową. Zebrani w sali kinowej zdecydowali, że kolejny Zjazd odbędzie się za 5 lat – w 2022 roku.
Ostatnim punktem uroczystości był występ artystyczny w wykonaniu uczniów i absolwentów szkoły, przygotowany pod kierunkiem polonistek – pani Marty Domańskiej i pani Justyny Sarzalskiej we współpracy z panem Rafałem Szymańskim. Kompilacja różnych tekstów – od kabaretowych po liryczne – pozwoliła (mamy taką nadzieję!) na chwilę przenieść się w przeszłość. Zresztą nie tak przecież odległą… 😉
Uczestnicy sobotnich wydarzeń wzięli również udział w wernisażu wystawy zbiorowej towarzyszącej Zjazdowi pod nazwą „Artyści/Absolwenci”, prezentującej prace trojga plastyków: Ewy Koniecznej-Pilachowskiej, Ewy Rosłoniec i Adama Rutkowskiego.
Po zakończonej uroczystości absolwenci udali się na dziedziniec szkoły, gdzie wykonano pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników Zjazdu, a następnie do sali gimnastycznej na uroczysty obiad. Wieczorem zaś, o godz. 20.00, rozpoczął się bal, na którym o oprawę muzyczną i prowadzenie zatroszczył się wodzirej Łukasz Zarzycki. Wyśmienita zabawa trwała do wczesnych godzin porannych! 🙂

Zjazd zakończyły niedzielne (17 IX) kameralne spotkania klasowe.