Dzień Edukacji Narodowej 2017


W czwartek, 12 X 2017 r., w auli szkolnej odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wzięli w niej udział nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie oraz zaproszeni goście: pan starosta Andrzej Stolpa, pani wicestarosta Anna Dumińska – Kierska i pani Joanna Kostrzewa – przedstawicielka Rady Rodziców.

W imieniu uczniów, życzenia nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły złożył zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Filip Rudnicki (3b). Następnie wystąpił pan dyrektor Ryszard Buczyński, który zaprosił na scenę pana starostę i panią wicestarostę. Pan Andrzej Stolpa i pani Anna Dumińska -Kierska złożyli życzenia całej społeczności szkolnej oraz wręczyli nagrody rzeczowe uczniom, którzy osiągnęli w poprzednim roku szkolnym szczególnie wysokie wyniki w nauce i sporcie.

Uroczystość zakończyła część artystyczna w wykonaniu wokalistki Gabrieli Majtczak (3b) i uczniów z Koła Żywego Słowa, prowadzonego przez panią Teresę Dworecką.

Natomiast w piątek, 13 X 2017 r., podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanej w Opinogórze przez Delegaturę w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie nauczyciele naszej szkoły zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został pan dyrektor Ryszard Buczyński. Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymała pani Katarzyna Antosiewicz. Brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę uhonorowani zostali: pani Marta Domańska, pani Anna Janiszewska i pan Krzysztof Jarosiewicz. Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: p. Zofia Koper, p. Iwona Lewandowska, p. Tomasz Lubelski, p. Katarzyna Myszyńska, p. Marcin Socik, p. Elżbieta Stroiwąs, p. Iwona Zakrzewska, p. Edyta Zielińska i p. Dorota Urbańska.