Wykład matematyczny


22 VI 2017 r. uczniowie klas 1. i 2. liceum, którzy rozszerzają matematykę, uczestniczyli w wykładzie zorganizowanym przez MiNI Akademię Matematyki. Wykład prowadzili pracownicy Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej – dr Barbara Roszkowska-Lech oraz mgr inż. Michał Zwierzyński.