Apel ekologiczny


22 czerwca 2017 r. odbył się apel „Rola środowiska w życiu człowieka”, podczas którego zostały przedstawione dwa projekty edukacyjne.

Zespół uczniowski z klasy 2w zaprezentował projekt pt. Odkryj w sobie zwierzę, w którym ukazał przykładowe zachowania człowieka w konfrontacji z instynktami zwierząt: ucieczką w chwili zagrożenia, walką o terytorium, polowaniem na pokarm, sposobem odżywiania się i zabieganiem o atencję.

Natomiast w ramach Mazowieckiego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych, Oliwia Bieńkowska z klasy 3w zaprezentowała projekt pt. Rozwój osobniczy kury domowej od wylęgu do dorosłości. Poszczególne etapy rozwoju kury (wykorzystanie własnej hodowli) przedstawione zostały w postaci pokazu multimedialnego – filmu oraz referatu. Oliwia przeprowadziła również wśród publiczności quiz związany z tematyką projektu – poprawne odpowiedzi nagradzane były słodkimi upominkami.