Dzień Patrona 15 XI 2016


15 XI 2016 r. obchodziliśmy w szkole Dzień Patrona – w bieżącym roku szkolnym to szczególne w naszej szkolnej tradycji święto przypadło w 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza i w ustanowionym przez Sejm i Senat RP Roku Henryka Sienkiewicza.

Uroczystość, w której wzięli udział uczniowie klas 1. gimnazjum i liceum wraz z wychowawcami, dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście, rozpoczęła się o godz.1100 w auli szkolnej. Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem wprowadzone zostały sztandary i odśpiewany hymn narodowy. Następnie – po raz pierwszy w Dzień Patrona – zaprezentowany został przez uczniów klasy 1w hymn szkoły.

Pani wicedyrektor Ewa Koperska powitała wszystkich uczestników spotkania, a w szczególności:

 • Panią Iwonę Zdunek – p.o. zastępcy dyrektora Delegatury w Ciechanowie
  Kuratorium Oświaty w Warszawie
 • Pana starostę Andrzeja Stolpę
 • Pana burmistrza Andrzeja Pietrasika
 • kanonika Edmunda Makowskiego

Jak zawsze bardzo gorąco została powitana pani Barbara Wachowicz – gość honorowy uroczystości, zaprzyjaźniona od lat z naszą szkołą pisarka, badaczka literackiej spuścizny Henryka Sienkiewicza, honorowa obywatelka Płońska.

Najważniejszym punktem oficjalnej części obchodów Dnia Patrona było ślubowanie klas pierwszych. Tekst ślubowania odczytał pan dyrektor Ryszard Buczyński. Przy sztandarach ślubowali przedstawiciele wszystkich klas pierwszych:

1w – Aleksandra Ciulińska
1z – Zofia Zientarska
1a1 – Stanisław Oliszewski
1a2 – Wiktor Michalski
1a3 – Eryk Akpang
1b – Mateusz Wojnarowski
1b1 – Marta Kujawska
1c – Klaudia Dąbrowska

Po ślubowaniu poczty sztandarowe wyprowadziły sztandary. Pani wicedyrektor Ewa Koperska o zabranie głosu poprosiła zaproszonych gości. Po krótkich wystąpieniach pani Iwony Zdunek, pana Andrzeja Stolpy, pana Andrzeja Pietrasika i ks. Edmunda Makowskiego, uczniowie klasy 1a2 – Weronika Komorowska i Jakub Łobko przedstawili historię tradycji obchodów Dnia Patrona w naszej szkole. Następnie uczestnicy uroczystości wysłuchali wiązanki utworów patriotycznych w wykonaniu ucznia klasy 1a1 Krzysztofa Kwiatkowskiego (trąbka) z akompaniamentem pana Rafała Szymańskiego (fortepian).

Obchody Dni Patrona łączą się w naszej szkole z konkursami, których celem jest pogłębiania wiedzy na temat Patrona. W tym roku został zorganizowany konkurs literacki pod tytułem „Spotkanie z Henrykiem Sienkiewiczem”. Jego laureatami zostali:

 • Aleksandra Ciulińska – 1w
 • Natalia Bednarska – 1z
 • Eryk Akpang – 1a3
 • Patrycja Jakubiak – 1c
 • Julia Skonieczna – 1a3

Natomiast wyróżnienia otrzymali:

 • Emila Felczak  – 1w
 • Tomasz Siedlecki – 1w
 • Karolina Sumiło  – IC1
 • Martyna Subdysiak – 1a2
 • Kinga Cieszewska -1c1
 • Lena Dziuk – 1a2

Nagrody – książki pani Barbary Wachowicz z dedykacjami autorki – wręczyła nagrodzonym uczniom pani wicedyrektor Ewa Koperska.

Następnie na scenę zaproszona została pani Barbara Wachowicz, która wygłosiła gawędę o Henryku Sienkiewiczu, przeplataną pieśniami patriotycznymi i religijnymi. Swoją rolę w gawędzie mieli także uczniowie naszej szkoły – Kamil Zbonikowski (2c1) zagrał młodego Henryka Sienkiewicza, a Jan Bałdyga (2b) – Kmicica. Fragmenty swoich listów czytali: Nicole Akpang (2w) i Filip Rutkowski (3a1). Dla słuchaczy była to niezapomniana lekcja literatury polskiej, pięknej  polszczyzny, historii i patriotyzmu.

Pisarka została nagrodzona za swoją opowieść gromkimi brawami i bukietem kwiatów.

Pani wicedyrektor Ewa Koperska podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania i zakończyła uroczystość.