Stypendium Prezesa Rady Ministrów


W czwartek, 17 XI 2016 r., w oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów związanych z przyznaniem w roku szkolnym 2016/2017 stypendiów Prezesa Rady Ministrów 44 uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu ciechanowskiej delegatury  Kuratorium Oświaty w Warszawie. Wśród nich był uczeń naszej szkoły – Maciej Bednarski z klasy 3a1, który otrzymał stypendium po raz drugi.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów  przyznawane są corocznie. Może je zdobyć tylko jeden uczeń z danej szkoły, który w roku poprzedzającym jego przyznanie osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 4,75) i ocenę wzorową lub wyróżniającą z zachowania.

Na uroczystość do Opinogóry przybyła m. in. pani Aurelia Michałowska – mazowiecki kurator oświaty. Maćkowi w tym uroczystym dniu towarzyszyli rodzice oraz pani wicedyrektor Ewa Koperska.

20161117_150121 (Copy)