Dzień otwarty


W sobotę, 19 marca 2016 r., zorganizowany został  w naszej szkole Dzień Otwarty dla kandydatów do liceum.  Gimnazjaliści, którzy licznie przybyli na spotkanie, mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej placówki. Dzień Otwarty rozpoczął się o godz. 1000 w auli szkolnej występem zespołu Buczące Rysie. Następnie pan dyrektor Ryszard Buczyński powitał przybyłych gimnazjalistów i ich rodziców, przedstawił kadrę kierowniczą szkoły, zaprezentował krótko historię szkoły i jej osiągnięcia m.in. wyniki matur i przyjęć na studia wyższe. Jednak największą część swojego wystąpienia pan dyrektor poświęcił objaśnieniu kandydatom zasad rekrutacji oraz wyboru klas i rozszerzeń. Po panu dyrektorze głos zabrali uczniowie naszej szkoły, którzy opowiadali gimnazjalistom o tym, co na co dzień dzieje się w naszej szkole, starając się przekonać ich, iż warto uczęszczać na “Płocką”. Informowali m.in. o życiu kulturalnym, sportowym, działalności charytatywnej, licznych inicjatywach Samorządu Uczniowskiego, wymianach międzynarodowych, Dniach Języków Obcych itp.

Następnie kandydaci mieli możliwość zwiedzania szkoły (przewodnikami byli licealiści) – obejrzenia sal lekcyjnych, spotkania i porozmawiania z nauczycielami. Dla kandydatów przygotowano wiele atrakcji, m.in.:

  • poczęstunek potrawami typowymi dla krajów niemieckojęzycznych
  • lekcję języka angielskiego z wykorzystaniem technik multimedialnych
  • warsztaty “Tworzyć każdy może”
  • pokaz pierwszej pomocy “Ratowników z Płockiej”
  • rozgrywki koszykówki
  • pokaz gier strategicznych
  • wystawkę prac origami wykonanych przez naszego ucznia
  • warsztaty “Świat chemii”
  • warsztaty “Świat fizyki”

Druga akcja “dni otwartych” dla kandydatów do liceum odbyła się 9 kwietnia 2016 r.