Liderzy Akademii Nauk Społecznych!


lans

W dniach 3-5 lutego 2016 r. odbyła się pierwsza edycja projektu Liderzy Akademii Nauk Społecznych (LANS ), w którym wzięły udział dwie uczennice naszej szkoły – Natalia Tobolska i Weronika Romanowicz z klasy 1a2. Celem projektu LANS było kształtowanie liderskich postaw oraz kompetencji społecznych i zawodowych. Uczestnicy projektu brali udział w cyklu pięciu warsztatów w dziedzinach takich jak negocjacje, marketing, networking, projektowanie działań oraz diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej. Oprócz umiejętności teoretycznych mieli oni okazję wykorzystać poznane umiejętności w praktyce podczas gry edukacyjnej. Projekt LANS był okazją do spędzenia ferii zimowych w aktywny i produktywny sposób z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Już niebawem zostaną zorganizowane kolejne projekty dla aktywnych społecznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którym zależy na własnym rozwoju oraz rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej.

Projekt realizowany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie
, najstarszą, publiczną uczelnię pedagogiczną w Polsce, kształcącą
na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, edukacja artystyczna oraz praca socjalna. Więcej na stronie: www.aps.edu.pl

Organizator projektu Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Partner projektu The New Answer

Organizacje wspierające
Pracownia Inspiracji Kulturalnych, Com.pania, Sensa, Beginning Creative Collaboration Agency, Instytut Spraw Publicznych

Patroni medialni
Cogito, Studiuje.eu, Radio Kampus, Student.news.pl

Zapraszamy do obserwowania projektu na Facebooku: http://www.facebook.com/absolutnieuzytecznenaukispoleczne

oraz subskrybowania kanału na YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCVD6heRTN5vpYE7QyjxN74g