Dzień Kobiet oraz Dzień Mężczyzny


Pozostając wciąż w tematyce Walentynek, Dnia Kobiet oraz Dnia Mężczyzny, Koło Kultury Żywego Słowa pod kierunkiem pani Teresy Dworeckiej zaprezentowało – w piątek 11 marca 2016 r. w auli szkolnej – baśń pt. “Piękna i bestia” oraz wiersze podejmujące tematykę miłości zarówno tej idyllicznej, jak i nieszczęśliwej.