ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI


Odbiór świadectw maturalnych w holu przy sekretariacie 9 lipca 2024 r. 
Wg poniższego harmonogramu: 

 4a1 – g. 10.00 

4a2 – g. 11.00  

4b – g. 12.00 

4c – g. 13.00 

4d – g. 14.00 

Świadectwo dojrzałości można odebrać również w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły.
Świadectwo dojrzałości może także odebrać osoba posiadająca pisemne upoważnienie (link do upoważnienia).