WIGILIA SZKOLNA


Spotkania wigilijne całej społeczności szkolnej wprowadziły wszystkich w prawdziwie świąteczną atmosferę: było czytanie Pisma Świętego, była wspólnie śpiewana kolęda, życzenia od pana dyrektora Krzysztofa Grzymały, od przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Izabeli Kopczyńskiej.Było też dużo muzyki, o co zadbały zespoły: Płocka 56, Buczące Rysie i chór. Szkolny dzień zakończył się spotkaniami wigilijnymi w gronach klasowych.