Zajęcia na Wydziale Elektrycznym


W środę 8 listopada uczniowie klasy 3A1 uczestniczyli w doświadczeniach w Zakładzie Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

W Laboratorium Podstaw Elektromagnetyzmu prof. dr hab. inż. Jan Sroka zapoznał uczniów z metodami badawczymi i inżynierskimi aspektów elektromagnetyzmu. Zapoznani zostali ze źródłami zakłóceń elektromagnetycznych i ich oddziaływaniu na urządzenia i instalacje elektryczne.
W Hali Wysokich Napięć dr inż. Konrad Sobolewski zaprezentował uczniom podstawowe wyładowania elektryczne w gazach, zjawisko ulotu i metody jego ograniczania oraz zastosowanie ulotu w technice, wyładowania powierzchniowe, wyładowania piorunowe i przepięcia atmosferyczne.
Ostatnim punktem pobyty uczniów było spotkanie z Prodziekanem ds. studenckich doc. dr inż. Wojciechem Urbańskim który przybliżył uczniom Wydział Elektryczny oraz zasady rekrutacji na Politechnice Warszawskiej. Podczas tego spotkania Dziekan oprowadził po Zakładzie Maszyn Elektrycznych i zaprosił na kolejne laboratoria.
Po zajęciach uczniowie rozegrali partię warcabów oraz rozegrali turniej klasowy w kręgle.