ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO


4 września to powrót nie tylko do szkoły rozumianej jako obowiązki  i nauka, ale także (a może przede wszystkim) przyjaciele, znajomi, atmosfera. Zresztą właśnie pełna zrozumienia i życzliwości atmosfera stała się głównym motywem dzisiejszego spotkania i przemówień. Dyrektor Krzysztof Grzymała, pełniący tę funkcję od 1 września 2023 roku, tuż po wprowadzeniu sztandaru oraz odśpiewaniu hymnu państwa i szkoły, zaakcentował, że ILO jest przestrzenią skupiającą ludzi otwartych, gotowych do współpracy i nowych wyzwań. Wskazując na trudną przeszłość z 1939 roku, ale także równie niepokojącą teraźniejszość tuż za naszą granicą – podkreślił, że warto doceniać możliwość uczęszczania do szkoły, przebywania w bezpiecznym, zapewniającym rozwój środowisku.  Przedstawił również wicedyrektorów, którzy o te wartości, razem ze wszystkimi pracownikami, będą dbać – pana Mateusza Kacprowskiego i pana Rafała Szymańskiego.
Przemówienie Pan Dyrektor zakończył cytatem z twórczości naszego Patrona,  Henryka Sienkiewicza:  „Szczęście jest zawsze  tam, gdzie je człowiek widzi” – i tak, zgadzamy się z płynącą z niego refleksją. W końcu 4 września przyniósł nam dziś wiele uśmiechu i serdecznych powitań.

Nastrój podtrzymała również Starosta Elżbieta Wiśniewska, witając uczniów i nauczycieli oraz życząc im dobrego, pełnego pozytywnych doznań roku. Wyliczenie dni, które pozostały do jego zakończenia, wywołało uśmiech na wielu twarzach. I może tęsknotę? … 😉 Do życzeń dołączyła również pani Agnieszka Klimczewska, przewodnicząca Rady Rodziców.

Po uroczystości oficjalnej w salach spotkali się – wychowawcy wraz z klasami.

No cóż… Bierzemy głęboki oddech i – zaczynamy