WYMIANA MŁODZIEŻY

Z wizyta w Gdańsku

W dniach 12-18 marca 2023 r. – w ramach wymiany międzynarodowej z Dollard College w Winschoten – odbyła się rewizyta uczniów z Holandii.

Program rewizyty koncentrował się na zagadnieniu przyszłości Polski, jako kraju i Polakach, jako narodzie w nadchodzących dziesięcioleciach. Uczestnicy wymiany musieli przeprowadzić badania dotyczące przyszłości Polski i jej społeczeństwa w zakresie czterech obszarów: nauki ścisłe, gospodarka, wiedza o społeczeństwie i projektowanie.

W programie wymiany były również dwie wycieczki – do Gdańska i Sopotu oraz do Warszawy.

Ponadto odbył się Dzień Sportu, w którym rozegrano mecz siatkówki i piłki nożnej Polska-Holandia. Na zakończenie wymiany uczestnicy zaprezentowali w auli szkolnej przygotowane vlogi, będące podsumowaniem ich pracy projektowej .

Koordynatorem tegorocznej wymiany był pan Marcin Socik, nauczyciel języka angielskiego