DZIEŃ MATEAMTYKI


Matematyka towarzyszy nam dosłownie na każdym kroku: w transporcie i komunikacji, planowaniu systemów opieki zdrowotnej i systemów wyborczych, mechanizmów gospodarczych i społecznych, przewidywaniu zjawisk przyrodniczych i klęsk żywiołowych. Jest podstawą oprogramowania współczesnych smartfonów i wykorzystuje się ją do tworzenia realistycznych animacji filmowych. Stanowi inspirację dla artystów i muzyków, jest podstawą opracowywania gier strategicznych. 

Dlatego na Płockiej pielęgnujemy matematyczne talenty!  

Na co dzień nasi uczniowie uczestniczą w zajęciach na poziomie rozszerzonym, w innowacjach, w projektach i warsztatach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu w Bydgoszczy, w tym roku rozpoczęliśmy również tradycję “Matematycznych nocy w szkole”. Popularyzujemy też matematykę przez organizację i udział w różnego rodzaju konkursach (w których osiągamy znaczące sukcesy!). 

Dzień Matematyki, obchodzony przez nas 14 marca wraz z innymi szkołami stowarzyszonymi w UNESCO, stał się okazją do podsumowania powiatowych konkursów matematycznych – dla uczniów szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół średnich. W czasie apelu w auli szkolnej laureatom wręczono nagrody.  

Jeszcze raz im gratulujemy! 

W czasie uroczystości szkolny zespół wykonał autorski utwór na cześć liczby Pi! Imieniny Ludolfiny świętowaliśmy też poprzez rozwiązywanie rebusów matematycznych umieszczonych na terenie szkoły oraz śmiejąc się razem z matematycznych memów. W rytmie “matematycznych” przebojów z radiowęzła dzień minął miło nawet uczniom klas humanistycznych