ZEBRANIA Z RODZICAMI


W środę 8 marca 2023 r. odbędą się ogólne zebrania z rodzicami. Zebrania rozpoczną się
zgodnie z harmonogramem:

  • godz. 16.30 – klasy pierwsze i drugie
  • godz. 17.00 – klasy trzecie i czwarte

Wszyscy nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim od godziny 16:30 – 18:00

PRZYDZIAŁ KLAS NA SPOTKANIA