WARSZTATY LITERACKIE24 listopada 2022 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty literackie, które poprowadziła pani Katarzyna Ornarowicz – animatorka i poetka, laureatka wielu konkursów literackich.
W zajęciach wzięli udział młodzi twórcy, m. in. uczestnicy Powiatowego Konkursu Literackiego „Henryki. Przez słowa do serca” – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Powiatu Płońskiego.
Warsztaty sprzyjały integracji i wymianie myśli. Zabawy słowem, prace papieroplastyczne i kolaże były tylko wstępem do stworzenia tekstów poetyckich. Niech podsumowaniem tych zajęć będzie fakt, że uczestnicy nie chcieli z nich wyjść.