ABSOLWENCI SZKOLE


Cieszy nas, że ci, którzy już opuścili nasze liceum, chętnie do niego wracają, i to w jak ciekawej roli! W poniedziałek, 21 XI 2022 r., z uczniami klas 3a2 i 4Na1 spotkał się absolwent naszej szkoły – pan Jakub Grabarczyk. Opowiadał młodzieży o studiach i swojej zawodowej ścieżce. Pojawił się także temat rozczarowań -bo kształtują osobowość, wyzwań -bo czynią życie ciekawszym i odwagi -bo pozwala się zrealizować.