SPOTKANIA Z ABSOLWENTAMI


W oczekiwaniu na Zjazd …

W dniach 19 i 21 września w auli szkolnej naszego liceum odbyły się cztery spotkania z Absolwentami szkoły. Ich tematem były refleksje Absolwentów na temat zjazdów, ich organizacji i znaczenia, zarówno dla nich samych, jak i społeczności szkolnej.

Spotkania rozpoczęły się prezentacją przygotowaną przez pana Ryszarda Buczyńskiego na temat trwałych śladów na terenie szkoły pozostawionych przez uczestników zjazdów (pracowni przedmiotowych, pamiątkowych tablic, publikacji itp.). Następnie zabrali głos Absolwenci: pani Danuta Jarosz, pan Andrzej Konstantinow, pan Andrzej Kowalski, pan Dariusz Matuszewski i pani Katarzyna Trzaskowska. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie wszystkich klas.