Komunikat Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustaliła listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.

Wyżej wymienione listy zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń o godzinie 11:00 w budynku szkoły.

Ponadto informacje o przyjęciu do oddziału można uzyskać po zalogowaniu się do systemu  naboru elektronicznego: https://plonsk.e-nabor.pl/

Listy przyjętych i nieprzyjętych do Internatu I LO znajdują się na tablicy ogłoszeń szkoły, na drzwiach budynku internatu oraz w pliku.

Lista przyjętych i nieprzyjętych do Internatu

 

Z poważaniem
Radosław Wasilewski