EDUKACJA PRAWNA


W poniedziałek, 20 VI 2022 r. uczniowie klas 1B, 2D, 3NA1, 3NA3 w ramach edukacji prawnej uczestniczyli w zajęciach, które – współpracując z Fundacją „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z siedzibą w Olsztynie – poprowadził pan Mikołaj Mucha, aplikant radcowski oraz absolwent naszej szkoły.
Uczniowie poszerzyli wiedzę o odpowiedzialności prawnej nieletnich, zawodach prawniczych oraz dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.