KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Komunikat

Komunikat
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku
z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie organizacji pracy szkoły

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

W okresie 14-18 lutego  2022 r. zawieszone zostają  w szkole zajęcia stacjonarne. We wskazanym okresie lekcje będą się odbywały przy użyciu metod kształcenia na odległość, za pośrednictwem aplikacji Teams zgodnie z obowiązującym w szkole Regulaminem kształcenia hybrydowego oraz kształcenia zdalnego w I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku. Uczniowie są zobowiązani do wykorzystywania urządzeń zaopatrzonych w kamerę i głośniki.

Od 21 lutego br. uczniowie I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku wracają do nauki stacjonarnej .

W okresie 14 -18 lutego br. zajęcia  odbywać się będą według następującego tygodniowego rozkładu zajęć:

lekcja 1 8:00 8:40
lekcja 2 8:55 9:35
lekcja 3 9:50 10:30
lekcja 4 10:45 11:25
lekcja 5 11:40 12:20
lekcja 6 12:35 13:15
lekcja 7 13:30 14:10
lekcja 8 14:20 15:00

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,  mogą odbywać się konsultacje indywidualne lub grupowe, w formie stacjonarnej, z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje egzaminu maturalnego.

W przypadku uczniów, którzy na mocy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mają przyznanego nauczyciela wspomagającego  organizuje się wsparcie tego nauczyciela na terenie szkoły lub zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w porozumieniu z rodzicem ucznia. Zajęcia specjalistyczne organizuje się stacjonarnie lub w trybie zdalnym w porozumieniu z rodzicami uczniów.

W okresie zdalnego nauczania uczniowie nie będą zakwaterowani w Internacie I LO im. Henryka Sienkiewicza.

Od 14 lutego br. obowiązuje nowy plan lekcji, który znajduje się na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o zmianach w funkcjonowaniu szkoły.

Zapraszam do korzystania z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W celu ustalenia terminu i formy spotkania prosimy o kontakt mailowy z pedagogiem –Ewa.Czwarna@365.loplonsk.pl i psychologiem – Magdalena.Kretkiewicz@365.loplonsk.pl   lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Zapraszam także do kontaktu z dyrektorem szkoły za pomocą dziennika elektronicznego (Vulcan), aplikacji Teams, poczty elektronicznej: dyrekcja@loplonsk.pl,  Karina.Kmiecinska@365.loplonsk.pl lub kontaktu telefonicznego: tel. 23 662 21 45.

Z wyrazami szacunku

Karina Kmiecińska