Komunikat Dyrektora Szkoły

Nauczanie zdalne

Komunikat
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie 20.12.2021-9.01.2022 roku.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. zawiesza się zajęcia stacjonarne dla uczniów I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku. We wskazanym okresie zajęcia ogólnokształcące będą się odbywały przy użyciu metod kształcenia na odległość, za pośrednictwem aplikacji Teams zgodnie z obowiązującym w szkole Regulaminem kształcenia hybrydowego oraz kształcenia zdalnego w I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku. Uczniowie są zobowiązani do wykorzystywania urządzeń zaopatrzonych w kamerę i głośniki.

Zajęcia odbywać się będą według następującego tygodniowego rozkładu zajęć:

lekcja 1 8:00 8:40
lekcja 2 8:45 9:25
lekcja 3 9:30 10:05
lekcja 4 10:15 10:50
lekcja 5 10:55 11:30
lekcja 6 11:35 12:10
lekcja 7 12:20 12:55
lekcja 8 13:05 13:40
lekcja 9 13:45 14:20

W przypadku uczniów, którzy na mocy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mają przyznanego nauczyciela wspomagającego  organizuje się wsparcie tego nauczyciela na terenie szkoły lub zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w porozumieniu z rodzicem ucznia. Zajęcia specjalistyczne organizuje się stacjonarnie lub w trybie zdalnym w porozumieniu z rodzicami uczniów.

W okresie zdalnego nauczania uczniowie nie będą zakwaterowani w Internacie I LO im. Henryka Sienkiewicza.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o zmianach w funkcjonowaniu szkoły.

Zapraszam do korzystania z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W celu ustalenia terminu i formy spotkania prosimy o kontakt mailowy z pedagogiem Ewa.Czwarna@365.loplonsk.pl i psychologiem Magdalena.Kretkiewicz@365.loplonsk.pl lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Zapraszam także do kontaktu z dyrektorem szkoły za pomocą dziennika elektronicznego (Vulcan), aplikacji MS Teams, poczty elektronicznej: dyrekcja@loplonsk.pl, Karina.Kmiecinska@365.loplonsk.pl lub kontaktu telefonicznego: tel. 23 6622145.

Z wyrazami szacunku
Karina Kmiecińska