PAMIĘTAMY – 13 GRUDNIA 1981


W poniedziałek – 13 grudnia 2021 r. – w naszej szkole miał miejsce apel przypominający o tym, że 40 lat temu, na terytorium Polski ówczesne władze komunistyczne wprowadziły stan wojenny. Apel nie tylko przypomniał tamte wydarzenia, ale był także podsumowaniem związanych z nim, ogłoszonych wcześniej konkursów: graficznego, muzycznego i plastycznego. W konkursie graficznym nagrodzono Marcelego Teliczana z klasy 3A1, Daniela Piekuta z klasy 3nA2 i Wiktorię Krajewską z klasy 1B. W konkursie muzycznym za interpretację utworu „Kocham wolność” nagrodę otrzymała Zuzanna Rapusta z klasy 2C. Natomiast w konkursie plastycznym nagrodę otrzymała Urszula Aleksandrowicz z klasy 1C.

Nawiązaniem do tematyki apelu było też podsumowanie prac związanych z organizacją w naszej szkole Maratonu Pisania Listów. Maraton wpisał się w ten apel, ponieważ w ten właśnie sposób także uczciliśmy pamięć Polaków w czasie stanu wojennego, których podstawowe prawa człowieka – takie jak prawo do życia, prawo do wolności – zostały złamane.

Podsumowaniem spotkania był quiz związany z życiem codziennym Polaków w czasie stanu wojennego. Wyróżnieni w quizie otrzymali cenne – szczególnie 40 lat temu – nagrody, które możemy podziwiać na załączonych zdjęciach.

Dziękujemy organizatorom apelu oraz Maratonu Pisania Listów czyli uczniom klas 2A2, 3NB, 1B – Patrykowi Brzezińskiemu, Jakubowi Abramowiczowi, Maciejowi Wardzyńskiemu, Julii Czarneckiej, Aleksandrze Tobolskiej, Weronice Pakulskiej, Gabrieli Ostrowskiej, Amelii Tomaszewskiej, Izabeli Kopczyńskiej i Filipowi Kwiatkowskiemu.