WRĘCZENIE NAGRÓD


W czwartek, 18 XI 2021 r. odbyło się wręczenie nagród laureatom Powiatowego Konkursu Literackiego “Henryki. Przez słowa do serca”, zainicjowanego przez panią Martę Domańską oraz panią Justynę Sarzalską, polonistki naszej szkoły. V finał, z oczywistych względów, odbył się w kameralnym (ale zacnym!) gronie. Pani Elżbieta Wiśniewska, Starosta Powiatu Płońskiego, pogratulowała laureatom talentu, kreatywności i – bystrości pióra. Również pani dyrektor Karina Kmiecińska wyraziła uznanie dla literackich zdolności i wyobraźni.

Raz jeszcze gratulujemy nagrodzonym i jednocześnie dziękujemy za wsparcie tych nagród fundatorom: Starostwu Powiatu Płońskiego, Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku oraz Miejskiemu Centrum Kultury w Płońsku.

Do zobaczenia za rok! 🙂