Z WIZYTĄ NA UKW W BYDGOSZCZY


W dniu 21.10.2021 r. nastąpiło spotkanie dotyczące określenia warunków nawiązania współpracy pomiędzy Instytutem Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku. Nasza szkoła była reprezentowana przez p. Karinę Kmiecińską- dyrektora oraz p. Elżbietę Stroiwąs i p. Mateusza Kacprowskiego- nauczycieli matematyki. Stronę uczelni reprezentowała p. dr Agnieszka Łukasiewicz- Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia oraz p. dr inż. Sławomir Andrzej Torbus, prof. uczelni. W ramach spotkania odbyły się warsztaty, w których uczestniczyli uczniowie klas 2A1, 2A2 oraz 3A1 pt. “Kryptografia krzywych eliptycznych” oraz “Geometria w architekturze i sztuce”. Warsztaty z młodzieżą poprowadziły p. dr inż. Karolina Mroczyńska oraz p. dr Jolanta Marzec.