Uwaga kandydaci

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice

W związku z opublikowaniem listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku, w celu potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, należy w terminie od 23 do 30 lipca 2021 roku, do godz. 15.00, złożyć następujące dokumenty:
1) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
2) oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
         oraz
3) ankietę wyboru rozszerzeń i języków obcych (ankieta dostępna jest w sekretariacie szkoły)
ankieta wyboru rozszerzeń i języków obcych klasa A1
ankieta wyboru rozszerzeń i języków obcych klasa A2
ankieta wyboru rozszerzeń i języków obcych klasa B
ankieta wyboru rozszerzeń i języków obcych klasa C
ankieta wyboru rozszerzeń i języków obcych klasa D
4) dwie fotografie,
5) w przypadku laureatów konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – zaświadczenie odpowiedniej komisji konkursowej,
6) orzeczenia/opinie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej; orzeczenia o niepełnosprawności,
7) dokumentację medyczną – kartę zdrowia

Z poważaniem
Karina Kmiecińska
Dyrektor I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku