Złota szkoła


I LO Złotą Szkołą NBP!

Uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskim konkursie przygotowanym przez Narodowy Bank Polski popularyzującym wiedzę ekonomiczną w środowisku szkolnym. Konkurs miał na celu przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Przybliżając zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób uczniowie naszej szkoły zostali Drużyną Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej ubiegając się o tytuł „Złotej Szkoły NBP”, wykonując określone w programie zadania. Zamysłem NBP jest stworzenie ogólnopolskiej sieci Złotych Szkół NBP, które będą liderami w dziedzinie upowszechniania wiedzy o finansach.

21 czerwca 2021r. na Gali NBP o godzinie 15.00 została ogłoszona Lista Złotych Szkół NBP 2020/2021. Tytuł „Złotej Szkoły NBP” zdobyły 284 szkoły, które otrzymały najwyższą punktację za zrealizowane zadania I edycji programu. Potwierdzeniem uzyskania tytułu jest certyfikat Narodowego Banku Polskiego.

Tytuł Złotej Szkoły NBP otrzymało I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku zajmując 9 miejsce w klasyfikacji ogólnej.

Nauczyciele odpowiedzialnymi za realizację projektu: Barbara Sawczuk- Gołaszewska, Mateusz Kacprowski, Radosław Wasilewski i Ireneusz Cała.